Що таке соціоніка? Частина 2


Що ж, хто такі ірраціонали, раціонали, етики та логіки ми вже розібрались. По суті це соціонічні поняття, які створюють базове поняття соціотипу. Наступними категоріями, які ми розглянемо, будуть – екстраверти, інтроверти (з соціонічної точки зору, а не загальнопсихологічної) та сенсорики, інтуїти.

Хто такі екстраверти та інтроверти?

В загальній психології екстраверт та інтроверт сприймаються через призму комунікабельності та кількості створення зв’язків з іншими людьми. В соціоніці ці поняття трактуються по-іншому. Екстраверти – це ті, хто сприймають світ як об’єктивну реальність. Вони лиш її частинка, тому повністю залежать від неї, від зовнішнього світу. Чудовим висловом, який виявляє древній вираз: «Я – піщинка, ти – піщинка і наша Земля – піщинка Всесвіту. Існує тільки Космос, бог, природа і я залежу від цього». Протилежний погляд інтровертів: «Я – Космос, Я – Світ, Я – Галактика і немає нічого більш об’єктивного ніж те, що відбувається зі мною, адже я це відчуваю і переживаю». Тобто вони сприймають свій власний світогляд і внутрішній світ як об’єктивність, на відміну від зовнішнього світу як екстраверти.

Некомунікабельний екстраверт може спостерігати за зовнішнім світом, не вступаючи часто в контакт з людьми, комунікабельний інтроверт може часто вступати в комунікації, оскільки вони можуть входити в його суб’єктивний світ, або люди надають йому необхідну його сприйняттю інформацію.

Хто такі сенсорики та інтуїти?

Сенсорика – це те, що можна відчути, захотіти реально тут і зараз. Це відчуття всього, що відбувається з людиною фізично, без жодної абстракції. Сенсорики живуть у реальному просторі, мислення у них конкретне, а абстрактні ідеї їм легше пояснювати наявними прикладами.

В соціоніці розрізняють два види сенсорики – сенсорика впливу на територію (чорна) та сенсорика відчуттів (біла)

Чорна сенсорика – це відчуття простору зовнішнього, вміння контролювати все, що в ньому відбувається. Чорні сенсорики можуть впливати на простір, керувати ним, контролювати його. Вони визначають свою територію і підтримують свою увагу на усьому, що в ній відбувається. Чорну сенсорику можна порівняти з силою волі, чорні сенсорики – це сильні, вольові люди.

Біла сенсорика – це внутрішні відчуття, тобто якщо ЧС – це відчуття зовнішнього простору, то БС – це відчуття свого індивідуального внутрішнього фізичного стану. Головним для білих сенсориків є фізіологічний комфорт, естетичне задоволення.

Інтуїція – це абстрактне мислення, без конкретності, інколи віддалене від реальності. Інтуїти живуть у своєму відчутті часу, ідеях, потоці подій, явищах, можливостях та перспективах.

Знову ж таки, виділяють два види інтуїції: інтуїція можливостей (чорна) та інтуїція часу (біла).

Інтуїція можливостей передбачає властивість сприймати всі нові ідеї та перспективи, всі можливості та всі цікаві явища, які надає світ людині. Чорні інтуїти сприймають все як один великий вибух, який утворив цей світ, чорна інтуїція не має хронологічної послідовності, на відміну від білої. Всі нові опрацьовані ідеї в науці та мистецтві і взагалі в будь-яких інших сферах суспільства були запущені чорними інтуїтами. ЧІ – це перспектива і багатоваріантність.

Біла інтуїція – це відчуття часу, ритму темпу. Білі інтуїти можуть добре орієнтуватись в часовому просторі. На відміну від ЧІ, біла інтуїція вибирає один варіант і продумує його хронологічно, опираючись на минулий досвід та майбутню перспективу. Білі інтуїти здатні передбачити подальші події, дати хороші прогнози подальшого розвитку певних явищ та процесів в суспільстві.

Білі інтуїти сприймають світ лінійно, на відміну від чорних. БІ – це не всі ті зовнішні можливості та перспективи цього світу, а скоріше внутрішні, приховані змісти, в деякій мірі, навіть містичні, трансцендентні.

Склавши три категорії до купи – екстра/інтро; сенсорика/інтуїція; логіка/етика – виходить соціотип. Наприклад, логіко- інтуїтивний інтроверт, (Робеспєр), сенсорно-етичний екстраверт (Наполеон) і т.д. Часто імена, прізвища видатних людей, персонажів використовуються для легшого запам’ятовування соціотипів.

Отже, існує 16 соціотипів, яких ділять на 4 квадри – Альфа, Бета, Гамма і Дельта.

Альфа: ІЛЕ – Дон Кіхот, СЕІ – Дюма, ЛІІ – Робеспєр, ЕСЕ – Гюго.

Бета: ЕІЕ- Гамлет, ЛСІ – Горький, ІЕІ – Єсєнін, СЛЕ – Жуков.

Гамма: СЕЕ – Наполеон, ІЛІ – Бальзак, ЕСЕ – Драйзер, ЛІЕ – Джек Лондон.

Дельта: ЛСЕ – Штірліц, ІЕЕ – Гекслі, СЛІ – Габен, ЕІІ – Достоєвський

В кожну квадру входять 4 соціотипи, які об’єднані спільними ціннісними функціями, наприклад, в альфа – квадрі ціннісними функціями є: біла сенсорика, чорна інтуїція, біла логіка та чорна етика, тобто всі члени квадри цінять інформацію по цих функціях, хоч, наприклад, в інтуїтів слабка сенсорика, а в сенсориків слабка інтуїція, проте, вони доповнюють одне одного: ЧІ – доповнює БС, БЛ доповнює ЧЕ.

Детальніше про цінності квадр та взаємовідносини між нами – в наступній статті)

Автор  Марія-Уляна Зайцева

Читайте также

Помогите проекту - поделитесь статьей в соц.сетях! Спасибо! :-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a comment